1/2/15

שוברת שתיקה: התגרשה כי בעלה אסר עליה לשיר | הכוכב הבא

An Orthodox woman singer advances on an Israeli TV show. Perhaps this is one way that culture moves forward.

No comments: