2/6/11

New Book: Rabbi Soloveitchik in the New World

The Van Leer Institute and Magnes Press have published a new academic book on Rabbi Joseph B. Soloveitchik's impact on Judaism.

The exciting new (Hebrew) book is based on a conference that was held in Jerusalem several years ago.

Rabbi in the New World The Influence of Rabbi J. B. Soloveitchik on Culture, Education and Jewish Thought Edited By Avinoam Rosenak and Naftali Rothenberg

רב בעולם החדש

עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולובייצ`יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית

בעריכת אבינועם רוזנק נפתלי רוטנברג
מו"ל: הוצאת ספרים ע``ש י``ל מאגנס

רב בעולם החדש
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ`יק (1993-1903) היה מהמנהיגים הבולטים של היהדות האורתודוקסית המודרנית בארצות הברית במשך קרוב לחצי מאה. דמותו בלטה בנוף הרבני בשל השכלתו התורנית והכללית הרחבה, יכולתו הפדגוגית, כוחו הרטורי וסמכותו ההלכתית. פעילותו הרבנית והציונית השפיעה גם על הציונות הדתית בישראל.

הספר רב בעולם החדש: עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולובייצ`יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית, בוחן עד כמה השפיעה מנהיגותו על עיצובן של הקהילות האורתודוקסיות בארצות הברית, מה הן מאפייניה של השפעה זו ובאילו תחומים היא התבטאה; האם יש לראות ברב סולובייצ`יק מורה דרך לקהילתו, או שהשפעתו חרגה מגבולותיה של האורתודוקסיה באמריקה; האם ניתן לקבוע מי מתלמידיו משקף נאמנה את הגותו וחזונו; עד כמה חזונו היה גמיש לקראת אתגרי ההווה והעתיד, ועד כמה היה פתוח לשיח בין-דתי.

מאמריהם של עשרים ושישה מלומדים, מומחים בהקשרים ההיסטוריים, הסוציולוגיים, החינוכיים, התאולוגיים והפילוסופיים של יצירתו ותקופתו של הרב סולובייצ`יק, נכללים בספר.

ספר זה יצא לאור בשיתוף עם מכון ון ליר בירושלים

No comments: